6.15 – 8.00
Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami. Aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Zabawy dowolne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.30
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Czynności porządkowe i higieniczne przed śniadaniem.

8.30 – 9.00
I Śniadanie.

9.00 – 11.30
Zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela grupy, zajęcia dodatkowe w ramach czesnego, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe. Czynności higieniczne przed posiłkiem.

11.00 – 11.30
II Śniadanie

11.40 – 13.00
Grupa najmłodsza – leżakowanie. Grupy starsze: mycie zębów, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, w sali lub na terenie przedszkolnym, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju. Zajęcia dodatkowe (płatne) dla chętnych dzieci. Czynności higieniczne przed posiłkiem.

13.10 – 13.20
Przygotowanie do obiadu

13.30 – 14.00
Obiad

14.00 – 16.00
Aktywność indywidualna i grupowa, zróżnicowana, organizowana przez nauczyciela, o charakterze stymulacyjno-kompensacyjnym. Indywidualna aktywność zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczne przed posiłkiem.

16.00 – 16.15
Podwieczorek

16.15 – 17.00
Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci, nawiązywanie współpracy z rodzicami, rozmowy indywidualne.

Plan dnia został opracowany zgodnie z proporcjami zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu dzieci w rozliczeniu tygodniowym określonym w podstawie programowej. Zalecenia te określają, iż:

  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,  w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego;
  • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).