Dyrekcja:

Robert Borkowski – 601-732-799
Rita Borkowska – 607-607-639

Telefony do oddziałów przedszkolnych:

ODDZIAŁ I “BIEDRONKI” – 781-156-148
ODDZIAŁ II “ŻABKI” – 781-156-296
ODDZIAŁ III “PSZCZÓŁKI” – 661-165-657

(telefony wyłącznie do kontaktu w sprawie dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola)

Adres e-mail:
przedszkole@teczowa-kraina.pl

Strona internetowa:

www.teczowa-kraina.pl
www.lubicz.teczowa-kraina.pl

Adres do korespondencji:

Przedszkole Niepubliczne “Tęczowa Kraina”
ul. Dworcowa 11C,
87-162 Lubicz Dolny

Numer konta:

12 2030 0045 1110 0000 0169 1860

Dokonując płatności przelewem w treści należy podać imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy płatność.